EMail: tmfgrobelnik@gmail.com
Mobile: +386 31 841 537

 Paralelno zasneževanje smučišče BUKOVNIK 2021

Pogoji za izdelavo snega:  
  - snežni top SUFAG
  - temperatura zraka  ob začetku zasneževanja  -2,2°C ob koncu zasneževanja  -3,7
  - relativna vlažnost zraka ob začetku zasneževanja  75,6% in ob koncu 90%
  - čas trajanja testiranja zasneževanja 2 uri
  - izračunana temperatura WET BULB ob začetku zasneževanja -3°C in ob koncu -5°C
  - tlak vode  13 bar 
   

  

Količina izdelanega snega na razdalji 15 m = 15 cm snega 20m je 12 cm snega 25m je 10 cm snega 30m je 10 cm snega
Standardni sneg        
         
ERSO sneg 15 m = 20 cm snega  20 m = 20 cm snega  25 m = 25 cm snega  30 m = 25 cm snega
ERSO sneg        

 

Sneg smo izdelovali z dvema enakima snežnima topovoma z istimi pogoji le, da smo na en snežni top namestili ERSO optimizacijske komponente. Čas testa je bil 2 uri.

Rezultati so bili osupljivi. Snežni top z ERSO sistemom ja naredil dosti več snega z enako porabo vode ter energije. Rezultati v zgornji tabeli kažejo, da je bila količina 

narejenega snega izdelanega na topu kateri je imel nameščen sistem ERSO dosti večja, prav tako se vidi, da je bil ERSO sneg veliko lažji saj je bilo snega znatno več

na razdalji 25 in 30m kot pri snežnem topu brez ERSO optimizacijskega sistema.

 

Kvaliteta standardnega snega - video  Kvaliteteta ERSO snega - video